cəfənglik

cəfənglik
is. Boşluq, mənasızlıq, dəyərsizlik. Cəfənglik eləmək. // Cəfəng sözlər, cəfəngiyat, çərən-pərən.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • dürənglik — is. köhn. 1. İki rənglik. 2. məc. İkiüzlülük, riyakarlıq. Dürənglik bizə nisbət xəta deyil də, nədir? M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çənglik — is. Çəngolma, qıcolma; epilepsiya. Çənglik tutması zamanı xəstə çox zaman dilini dişləyir. Belə tutmalar çox ağır şəkildə keçir. «Sağlam məişət uğrunda» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diltənglik — is. Canı sıxılma, dilxorluq, qəmginlik, məyusluq; kədər. Molla İbrahimxəlil şiddətli diltənglik ilə dedi. . M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəşənglik — is. Qəşəng şeyin halı; gözəllik, gözəşirinlik. <Cəmilənin> sıx qara saçları . . sifətinə bir qəşənglik, bir yaraşıq verir. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şiltənglik — bax şitəngilik. <Gülçöhrə> şiltənglik başlayıb yenə bacısının tərəfinə əlini uzadır. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tənglik — is. Təngnəfəslik, çətin nəfəs alma, hava çatışmazlığı. <Cuma> köksündə nə isə bir tənglik, bundan başqa, boğazında da bir quruluq hiss edirdi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lənglik — is. Hərəkətdə ağırlıq; ağır tərpənmə, gecikmə, yubanma. Bir zaman vardı; Verst ağaclarını saya saya; Üç günə gedərdik Moskvaya; Darıxardıq; Bu sürətin ləngliyinə. . B. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəhənglik — is. Həddindən artıq böyüklük; yekəlik, irilik, azmanlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pələnglik — is. İgidlik, qoçaqlıq, rəşadət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pəzəvənglik — is. Yekəlik, zorbalıq, zırpılıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”